Науковці ЧДТУ: Георгій Канашевич. Особистість в умовах науково-технічної революції


Spread the love

Однією з визначальних характеристик сучасного і майбутнього цивілізаційного розвитку є новий етап науково-технічної революції, пов’язаний із становленням нового технологічного способу виробництва, що ґрунтується на інформаційно-комунікаційних технологіях, і який визначає розвиток всіх галузей людської діяльності. Науково-технічна революція характеризується важливими змінами в самій науці, темпах і формах її розвитку, зростанням ролі науки в усіх сферах життя і діяльності людей. Всі ці фактори формують відповідні вимоги до наукової діяльності і, зокрема, до науковців, як особистостей.

Особистість Георгія КАНАШЕВИЧА, визначається саме творчими, інформаційними та інноваційними досягненнями в багатьох сферах: науковій, винахідницькій, педагогічній та іншій. Уродженець Черкас, Георгій КАНАШЕВИЧ отримав технічну освіту, працював інженером-конструктором, завідувачем лабораторії, асистентом, відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт, завідувачем кафедри, на даний час очолює кафедру технології та обладнання машинобудівних виробництв Черкаського державного технологічного університету.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію з технічних наук у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на тему «Електронно-променева обробка плат оптичних інтегральних схем». В 2010 році захистив докторське дисертаційне дослідження в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на тему: «Технологічні основи керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці».

Теоретичні напрацювання в докторському дослідженні знайшло практичне втілення у виготовленні в ЧДТУ 4 одиниць спеціального технологічного обладнання та інструментарії для мікро-­ та нанообробки оптичних матеріалів (скла, кераміки, кварцу) завдяки яким вдосконалюють свої технології ПО «Фотоприлад» (м. Черкаси) та завод «Арсенал» Аерокосмічного агентства України(м. Київ), 1 одиниця обладнання для реалізації 3D­ технологій обробки матеріалів (метали, полімери, скло, кума, композиційні матеріали), 1 одиниця працюючого 3D – принтера. Розробляється наступна модель більш ефективного і швидкісного 3D – принтера.

Для професора Георгія КАНАШЕВИЧА науковий і професійний розвиток за часів НТР пов’язаний насамперед з машинобудуванням. При чому не машинобудуванням XX ст., а інноваційним, енергетично і матеріально ощадливим, екологічно чистим, високоточним і високотехнологічним машинобудуванням XXI ст. Машинобудування в якому особливе місце займають мікро- та нанотехнології. За результатами науково-технічних розробок при прямій участі і під керівництвом Георгія КАНАШЕВИЧА, було розроблено технологічну документацію та 3D – модель автобусу «Богдан», технічні рішення з яких використані при виготовленні на підприємстві «Богдан» (м. Черкаси).

Враховуючи роль в НТР спеціалізованих наукових колективів і організацій, необхідність спадковості поколінь в науці, Георгій КАНАШЕВИЧ значну частину свого часу приділяє підготовці нових кадрів. Професор передає свої унікальні знання і навички не лише своїм аспірантам і пошукачам, а й працює зі здібними школярами, розуміючи, що починати працювати над кваліфікованим науковцем-технарем треба ще зі школи. Так, Георгій КАНАШЕВИЧ разом з вчителькою з фізики Людмилою БАДИЛЯ з Кам’янівського району допомогли школяру Назару КЛОЧАНЦІпідготувати наукове дослідження «Вплив електронно-промененевої обробки поверхневого шару оптичного скла на його параметри якості».

В руслі НТР Георгій КАНАШЕВИЧ будує нові наукові, інноваційні, творчі плани щодо випробовування та впровадження в експлуатацію енергоощадних технологій.

Революції і науку роблять особистості. Завдяки плідній діяльності доктора технічних наук, професора, винахідника, раціоналізатора Георгія КАНАШЕВИЧА Вища школа модернізує навчальний процес майбутніх фахівців в напрямку потреби для них синтезу знань, єдності науки і культури, що є основним підґрунтям успішного здійснення НТР.

Довідка: д.т.н., професор Георгій КАНАШЕВИЧ є автором значної кількості раціоналізаторських пропозицій з технології виготовлення інтегральних схем, більше 150 наукових та методичних праць, у тому числі двох монографій, двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, восьми авторських свідоцтв СРСР та 12 патентів України.

 

 Натисніть для збільшення зображення 002.jpgНатисніть для збільшення зображення 003.jpgНатисніть для збільшення зображення 006.jpg

Have any Question or Comment?

Leave a Reply