Tag Archives: мат


Лихослів`я – вживання лайливих, соромітних слів: грубі, недоброзичливі слова і вирази, вживані щодо кого-небудь. Нецензурні, знижені слова, ненормативна лексика, табуйовані слова. Філологи використовують термін “інвектива” (від лат. “лайлива мова”) – різкий викривальний виступ: образлива промова, лайка. Сучасна статистика щодо нецензурних Read more…

Youtube “Громада Черкащини”